THÔNG TIN GÓI CƯỚC : HOME TIẾT KIỆM

Đường truyền Fiber VNN: 50Mbps

Sử dụng tốc độ cao Fiber: Không có

Dịch vụ Mytv: Gói MyTV Nâng cao

Data sharing: 15GB

Thoại nhóm: Miễn phí gọi giữa các thuê bao thành viên

Thoại nội mạng chia sẻ: 1000 phút thoại nội mạng ( dùng chung cho các thành viên )

Lưu lượng thoại ngoại mạng cho chủ nhóm: Không có

Ứng dụng MyTVnet: Data truy cập + Chùm kênh tin tức 110 Kênh

Sử dụng dịch vụ GTGT: Không có

Số lượng thành viên: Tối đa 5 thành viên ( đã bao gồm chủ nhóm )

Nâng cấp tốc độ: Không được

BẢNG GIÁ CƯỚC