bảng cước fiber

HOME 1
165.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 40Mbps
 • Giá 6 Tháng: 990.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 1.980.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME 2
180.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.080.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.160.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME 3 SUPER
195.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.170.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.340.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME 4 SUPER
230.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.380.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.760.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME 5 SUPER
260.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 200Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.560.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.120.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME NET
600.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 300Mbps
 • Giá 6 Tháng: 3.600.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 7.200.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết

bảng cước combo fiber + mytv ( app )

HOME TV 1
175.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 40Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.050.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.100.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME TV2
190.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.140.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.280.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME TV 3 SUPER ( Kèm Mesh )
220.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.320.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.640.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME TV 4 SUPER ( Kèm Mesh )
255.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.530.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.060.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME TV 5 SUPER ( kèm Mesh )
305.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 200Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.830.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.660.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết

bảng cước combo fiber + mytv ( APP ) + di động

HOME tiết kiệm
239.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • DATA: 15GB
 • TRUYỀN HÌNH: CHUẨN
 • Giá 6 Tháng: 1.434.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.868.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME THỂ THAO 2 ( Kèm K + )
399.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 2.394.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 4.788.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME đỉnh
269.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • DATA: 2G / NGÀY
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.614.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.228.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME đỉnh 2 ( Kèm Mesh )
329.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 2G / NGÀY
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.974.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.948.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME KẾT NỐI
289.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.734.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.468.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME KẾT NỐI 2 ( Kèm Mesh )
349.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 2.094.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 4.188.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME GIẢI TRÍ
299.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.794.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.588.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết
HOME GIẢI TRÍ 2
359.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 2.154.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 4.308.000 đ
 • Mua 6 Tháng tặng 1-3 tháng
 • Mua 12 Tháng tặng 3-6 tháng
Chi tiết